bettilt giriş

DOLAR 17,2981 0.44%
EURO 17,7089 0.84%
ALTIN 970,390,82
BITCOIN 3536411,75%
İstanbul
27°

PARÇALI AZ BULUTLU

13:14

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

CUMHURİYET VE ENERJİ

CUMHURİYET VE ENERJİ

ABONE OL
Ocak 22, 2022 22:00
CUMHURİYET VE ENERJİ
1

BEĞENDİM

ABONE OL

Değerli vatandaşlar, bildiğiniz üzere ülkemizde madencilik çalışmaları 1930’lu yıllarda Atatürk’ün emriyle başlamıştır. ATATÜRK’ ün “Maden hayattır İnsanı Maden Yaşatır”. Sözüne rağmen Ülkemizde, maden arama faaliyetlerinin teşvik edilmesi yerine kösteklendiğini görüyoruz. Ülkeler maden için savaşlar çıkarıyor, uzaya bile maden aramak için gidiyor ama biz elimizin altındaki zengin maden cevherlerinden faydalanmak yerine; Petrolde %95, Doğalgazda %99, Demirde %64, Bakırda %77, Kömürde %61, Çinko ve nikelde %99, Alüminyumda %95 oranında ithal ediyoruz.
Gelişmişliğin ölçüsü kabul edilen kişi başına düşen maden tüketimi, Avrupa ve Amerika gibi ülkelerde 18 ton iken, Türkiye’de bu oran 8 tondur. Türkiye’de var olan zengin yeraltı kaynakları, yer üstünü çok zengin edebilir. Bunun için doğal kaynakların yerlerinin ve rezerv miktarlarının tespiti için var olan jeolojik haritaların yenilenmesi gerekmektedir. Çünkü; kalkınan ve zenginleşen ülkelere bakıldığında “İnsanı maden yaşatıyor!” ilkesi çerçevesinde madenlerini değerlendirdikleri görülecektir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduğu yıldan itibaren ekonomik yönden kalkınmak için ülkenin yeraltı ve yerüstü kaynaklarını etkili bir biçimde kullanırken devletin, maden işletmeciliğinde etkin bir şekilde yer almasını sağlamıştır.

Devletin elektrik enerjisinin iletim ve dağıtımında etkin bir rol alması ve 1935 yılında kurulan Etibank’ın ülkemiz madenlerinin işletilmesi yönünde etkin rol almasıyla Etibank, madencilik çalışmalarında ülke ekonomisi, kalkınması ve savunması bakımından oldukça önem taşıyan; Kömür, bakır, linyit, krom ve demir madeni üzerine üretimini yoğunlaştırmıştır. Enerji üretiminde; Kömür ve linyit, Ağır sanayide ise Krom, bakır ve demir kullanılmış ve 1933-1939 döneminde maden üretimi %58 oranında artmıştır.

TVF’na devredilen ve 1961 yılı itibariyle Türkiye’deki elektriğin %46’sını üreten bir potansiyele sahip olan Etibank 2004 yılından itibaren Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü adı altında küresel güçlere peşkeş çekilmesi çalışmalarını bekliyor.

Atatürk “Türk milleti gerçekleri akıl ve bilim yolu ile değerlendirdikçe ilerleyip gelişecektir” sözü ile ülkemizin gelişmesi ve ilerlemesinin yolunun “Akıl, bilim ve milletimizin desteği” olduğunu işaret etmiştir. DOĞRU PARTİ’nin Kuruluş değerlerine dönüş ısrarındaki amaç tam da bu. O dönemdeki madencilik ve enerji politikalarının günümüz koşullarında bilimsel olarak ele alınması ve tüm madenlerimizin devletimizin denetim ve kontrolüne olmasıdır.

Değerli vatandaşlar Enerji konusunda yapmış olduğum araştırmalarda yüzlerce bilimsel verilerden istifade ettim. Birçok gizli ayrıntılara bu araştırmalar sonucunda vakıf oldum. Bu araştırmalarım da gördüğüm, Küresel güçlerin ülkemize olan ilgisinin nedeninin Tarım, Turizm ve Enerji kaynaklarına sahip olma ve böylece ithalat ve ihracatta kazanan taraf olma arzusudur.

Küresel güçler, enerji kaynaklarının sahibi olmak, gelecekte KÜRDİSTAN oluşumu ile yeni İsrail devletini bu coğrafyada tesis etme hedeflerine ulaşmak için her alanda acımasızca davranışlar sergilemekte ve çeşitli lobi faaliyetleriyle içeride ve dışarıda destek bulmaktadırlar. Yirmi yıldır iktidarda olan AKP iktidarı ise Mal varlıkları, Halkbank ve SBK olayları gibi konulardaki çaresizliği nedeniyle küresel güçlerin taleplerini hayata geçirmek için uğraş vermektedir.

Zaten, Küresel güçlerin, Türkiye üzerinde uyguladığı PKK sorunu, Ilımlı İslam ve BOP projesi gibi akla gelebilecek her türlü melanet stratejileri ile küçük İsrail projesini gerçekleştirme çabalarını sürdürmek suretiyle ülkemizi parçalama hedeflerine ulaşma arzusu karşısında AKP yönetiminin basiretsiz politikaları (BİLİNÇLİ) ülkemizi savunmasız bir noktaya götürmektedir.

Ülkemiz AKP iktidarının, Ortadoğu bölgesi için stratejik bir devlet planlaması olmadığı gibi PKK ve yıllarca birlikte hareket ettikleri darbeciler(FETÖ) ve özellikle bu örgütlerle kol kola olan küresel güçlerle uğraşması yerine bu güçlerin esiri olmuştur.

Ülkemize yapılanların tek başına müsebbibi olarak, İktidarın; Dış güçleri göstermesi ne kadar yanlışsa, dış güçleri olanlardan tamamen soyutlamak veya bu güçleri komplo teorilerinin failleri gibi göstermek de bir o kadar saflıktır. Böyle bir ortamda küresel güçlerin; Ülkemizi karıştırması, milli ve dini hassasiyetlerimizi kaşıması menfaatleri gereğidir. DOĞRU PARTİ bu oyunu bozacaktır. Bunun için;
• Türkiye; Topraklarında sosyal adaleti ve toplumsal barışı zedelenemeyecek biçimde bölgede; Başta Enerji kaynakları olmak üzere her türlü güvenliği tesis etmeli ve sürekliliğini sağlamalıdır.
• Globalleşen dünyada geçmiş olaylardan ders alarak siyaset üstü bir anlayışla, bağımsızlığımızı sağlayacak adımlar atılmalıdır.
• Türkiye’nin; ABD, AB ülkeleri gibi global güç odakları arasında ayrım yapmamalı ve Kazan-Kazan siyasetini uygulamalıdır.

DOĞRU PARTİ iktidarında, Türkiye; kendisini sadece taşeron olarak gören bir ABD ile, kendisine hep kuşku, kararsız ve tereddütle yaklaşan AB’ne, Rusya Federasyonu’na ve ilişkide olduğu diğer ülkelere eşit mesafede duracak; Akılcı, kararlı ve uyum içerikli siyaset uygulayacaktır. Bu hedeflere ulaşmamız halinde bulunduğumuz bölgede yerinden hiçbir biçimde kımıldatılamayacak, güçlü bir ülke oluruz. Bu bölgede, Enerjinin görünmeyen yüzünün; Siyaset, Hatta kirli ve kanlı siyaset olduğu, antiemperyalizm ve bağımsızlığın ise bizim karakterimiz olduğu asla unutulmamalıdır.

Bu çerçevede AKP iktidarının ülkemizi soktuğu bu açmazdan çıkmanın yolu ancak Cumhuriyet değerlerine dönülmesi ile mümkün olacaktır. Etnik kökeni ne olursa olsun milletimizin bilmesi gereken en önemli husus EMPERYALİZMİN KUCAĞINDA MİLLİ KURTULUŞ SAVAŞI OLMAZ… olamaz. Temel haklar ve özgürlükler, Liberal ekonomi, demokrasi gibi söylemler egemenlerin sürekli olarak kullandığı yalan ve boş laflardır. Esas olan devletler katında Emperyalizmdir. Küresel güçler; bu bölgede Türkiye için RAHAT YOK desede, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün dediği gibi; “GELDİKLERİ GİBİ GİDERLER!..” şüphe yok elbette..

Günümüzde Türkiye de üretilen elektriğin abonelere ulaştırılması, dağıtım şirketleri aracılığıyla gerçekleşmektedir. Burada; dağıtım şirketlerinin sözleşme gereği iyileştirme çalışmalarını yapmamaları sonucu oluşan maliyetin milletin faturalarına yansıtılması sorun teşkil etmektedir. Sorun, denetimsizliktir.

BOR ve Toryum madeni dışındaki değerli madenlerimiz(Trona-Rezerv: 900 milyon ton, altın) küresel güçlerin kontrolündedir. Bu güçler, Eti Maden İşletmelerinin TVF’na devredilmesi ile özellikle Bor ve Toryum yataklarının ele geçirilmesi için siyasi iradeyle temas halindedir. Dünya bor yataklarının %73’ü (Rezerv:3.3 Milyon ton. Hidrojen depolama özelliğine sahip olan 1 ton bor hammaddesi karşılığında 150 gram uç ürün satın alıyoruz.), Toryum yataklarının %20’si (Rezerv: 880 bin ton) ülkemizde bulunmaktadır. Her iki maden de stratejik önemde olup geleceğin enerji hammaddeleridir.

NGS’in ülkemizde kurulması kararı tamamen siyasi bir karardır. İlk NGS olan Akkuyu kararı verilirken Turizm, Tarım ve terör faktörleri dikkate alınmadığından teknik olarak burada NGS kurulması uygun değildir. Enerjide arz fazlası olan bir ülke için dolar bazda alım garantileri verilerek santral kurma çalışmaları ancak yandaş sermayedarlara kaynak aktarımından başka bir şey değildir.

GES ,RES ve JES gibi Yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretiminin, teşviklerle desteklenmesi halinde dış ülkelere bağımlılığı azaltacak, çevre ve insanımıza zarar vermeyecek tesisler kurulacaktır. Bunun sağlanması için de bu tesislerin ihtiyacı olan teknik ekipmanlara uygulanmakta olan tüm ithalat vergilerinin kaldırılması önem arz etmektedir.

Termik santraller sıkı denetime tabi tutulmalı ve uluslararası normlara gelmesi sağlanmalıdır. Bunu sağlamayan tesisler kapatılmalıdır. Enerji kaynaklı tüm özelleştirmeler yeniden değerlendirilmeli, sonuçta üretim ve işletimin devletin denetim ve kontrolünde yapılması sağlanmalıdır.

Türkiye; Yeni kalkınma modeli ile çevre ve insan faktörünü de içine alan bir model tanımının zorunlu olduğu, birçok gelişmekte olan ülke gibi Türkiye’de çevresel riskleri dikkate alan, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına dayalı yeni enerji politikalarına öncelik vermek zorundadır.

Öncelikle, İktidarın samimi bir yaklaşım sergilemesi! halinde, taraf olduğumuz Paris Anlaşması ülkemiz için son derece önemli bir işlevi yerine getirecektir. Türkiye ve anlaşmaya taraf olan 191 ülkenin tamamının iklim değişikliği ile mücadele temelinde söz konusu ekolojik dönüşümü hayata geçirmeleri durumunda enerji ve küreselleşme ilişkisi de olumlu yönde etkilenecektir.

DOĞRU PARTİ iktidarında, Ülkemizin enerjide bağımsızlığını kazanması için;
• Gaz-Hidrat’dan doğalgaz elde etme konusunda ulusal ve uluslararası çalışmalar hızlandırılarak var olan bu kaynakları aktif hale getirecektir.
• Nükleer santrallerde Toryum’un yakıt olarak kullanılmasına imkan veren reaktör çalışmalarını yapan ülkelerle iş birliği yapacaktır.
• Yenilenebilir Enerji tesisleri Özellikle GES ve RES teşvik edilecek ve mali yükler kaldırılacaktır.
• Çevremize, doğaya ve insana kalıcı boyutta zarar veren tüm faaliyetler durdurulacaktır.
Enerji konusunda ülkemiz menfaatlerinin korunup, kollanması noktasında Cumhuriyetin kurucu değerleri doğrultusunda adımlar atılacak, Enerji ve Madenciliğin Ülkemizde BAĞIMSIZ ve BAĞLANTISIZ olması sağlanacaktır.

Sonuç olarak; Hızlı nüfus artışı ve gelişen sanayi nedeniyle enerji kaynaklarına olan talep de artmaktadır. Günümüzde petrol ve doğalgaz tüm ülkelerin vazgeçemeyeceği bir kaynaktır. Ortadoğu bölgesinin küresel güçlerin mücadele alanı olmasının nedeni büyük oranlarda bulunan hidrokarbon, su, güneş ile bor ve toryum kaynaklarını elde ederek enerjide söz sahibi olma amaçlıdır.

Ülkemizin, Jeostratejik, Jeoekonomik ve jeopolitik özellikleri nedeniyle, küresel güçler uygulamalarından biri olan BOP projesi ile Türkiye’nin de içinde olduğu bu bölgede yeni devletler oluşturmak suretiyle hakimiyetlerini kalıcı hale getirmek istemektedirler. AKP iktidarı ise uygulamalarıyla bu güçlere çanak tutmaktadır. Değerli vatandaşlar, belirtmeliyim ki Cumhuriyet’in; İnananlarla değil, bağnazlıkla sorunu vardır.

DOĞRU PARTİ iktidarında Cumhuriyet değerlerine dönmek suretiyle devletin kontrol ve denetiminde Karma ekonomi modeli uygulanacak ve ülkemizin enerjide dışa bağımlılığı sonlandırılacaktır.

Selam ve Saygılarımla
Cezmi Orkun
Doğru Parti Genel Başkan Yardımcısı
(Enerji, Tabii Kaynaklar ve Madencilik Politikaları Başkanı)

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP
Alanya escort Manavgat escort Fethiye escort Kemer escort Didim escort Çanakkale escort Aydın escort Muğla escort Tekirdağ escort Manisa escort Balıkesir escort Trabzon escort Elazığ escort Ordu escort Kütahya escort Isparta escort Rize escort Kahramanmaraş escort Yalova escort Giresun escort Yozgat escort Tokat escort Şanlıurfa escort Sivas escort Batman escort Erzurum escort Sinop escort Kırşehir escort Karaman escort Kırıkkale escort Bolu escort Amasya escort Niğde escort Uşak escort Edirne escort Çorum escort Osmaniye escort Zonguldak escort Van escort Erzincan escort Söke escort Bodrum escort Çerkezköy escort Akhisar escort Bandırma escort Ayvacık escort Akçaabat escort Karakoçan escort Altınordu escort Tavşanlı escort Eğirdir escort Ardeşen escort Afşin escort Altınova escort Bulancak escort Sorgun escort Erbaa escort Viranşehir escort Zara escort Kozluk escort Aziziye escort Ayancık escort Kaman escort Ermenek escort Keskin escort Gerede escort Göynücek escort Bor escort Banaz escort Havsa escort Osmancık escort Bahçe escort Alaplı escort Başkale escort Kemah escort Nazilli escort Fethiye escort Çorlu escort Alaşehir escort Altıeylül escort Biga escort Araklı escort Kovancılar escort Fatsa escort Simav escort Yalvaç escort Çayeli escort Dulkadiroğlu escort Çiftlikköy escort Espiye escort Sarıkaya escort Niksar escort Suruç escort Yıldızeli escort Sason escort Horasan escort Boyabat escort Mucur escort Sarıveliler escort Yahşihan escort Göynük escort Gümüşhacıköy escort Çamardı escort Eşme escort İpsala escort Sungurlu escort Hasanbeyli escort Çaycuma escort İpekyolu escort Refahiye escort Kuşadası escort Marmaris escort Süleymanpaşa escort Turgutlu escort Susurluk escort Gelibolu escort Of escort Ünye escort Domaniç escort Fındıklı escort Elbistan escort Çınarcık escort Tirebolu escort Akdağmadeni escort Turhal escort Eyyübiye escort Suşehri escort Yakutiye escort Gerze escort Mengen escort Merzifon escort Ulukışla escort Sivaslı escort Keşan escort Kadirli escort Ereğli escort Özalp escort Tercan escort Efeler escort Didim escort Çine escort Dalaman escort Menteşe escort Milas escort Ortaca escort Seydikemer escort Ergene escort Kapaklı escort Malkara escort Salihli escort Şehzadeler escort Soma escort Yunusemre escort Ayvalık escort Bigadiç escort Burhaniye escort Gönen escort Karesi escort Çan escort Yenice escort Ortahisar escort Yomra escort Perşembe escort Pazar escort Onikişubat escort Pazarcık escort Türkoğlu escort Eynesil escort Görele escort Piraziz escort Yağlıdere escort Çayıralan escort Boğazlıyan escort Zile escort Siverek escort Karaköprü escort Haliliye escort Akçakale escort Şarkışla escort Gemerek escort Oltu escort Palandöken escort Mudurnu escort Suluova escort Taşova escort Toprakkale escort Kilimli escort Tuşba escort Üzümlü escort http://www.kadinescort.net Gaziantep escort Denizli escort Adana escort Hatay escort Aydın escort İzmir escort Ankara escort Antalya escort Bursa escort İstanbul escort Kocaeli escort Konya escort Muğla escort Malatya escort Kayseri escort Mersin escort Samsun escort Sinop escort Tekirdağ escort Eskişehir escort Yalova escort Rize escort Amasya escort Balıkesir escort Çanakkale escort Bolu escort Erzincan escort Şırnak escort Van escort Yozgat escort Zonguldak escort Afyon escort Adıyaman escort Bilecik escort Aksaray escort Ağri escort Bitlis escort Siirt escort Çorum escort Burdur escort Diyarbakir escort Edirne escort Düzce escort Erzurum escort Kırklareli escort Giresun escort Kilis escort Kars escort Karabük escort Kırıkkale escort Mardin escort Kırşehir escort Maraş escort Manisa escort Muş escort Kastamonu escort Ordu escort Nevşehir escort Sakarya escort Osmaniye escort Şanliurfa escort Sivas escort Trabzon escort Tokat escort Ardahan escort Bartın escort Karaman escort Batman escort Bayburt escort Bingöl escort Elaziğ escort Gümüşhane escort Hakkari escort Isparta escort Uşak escort Igdır escort Keşan escort Safranbolu escort Boyabat escort Kızıltepe escort Üzümlü escort Bucak escort Kadirli escort Bornova escort Batıkent escort Alanya escort İnegöl escort Orhangazi escort İzmit escort Akşehir escort Tarsus escort İlkadım escort Çerkezköy escort Ardeşen escort Kuşadası escort Merzifon escort Bandırma escort Çerkeş escort Gelibolu escort Gerede escort Antakya escort Ceyhan escort Dinar escort Besni escort Bozüyük escort Eskil escort Diyadin escort Ahlat escort Çivril escort Bağlar escort Akçakoca escort Aziziye escort Lüleburgaz escort Şahinbey escort Bulancak escort Digor escort Keskin escort Bünyan escort Kaman escort Battalgazi escort Elbistan escort Akhisar escort Bulanık escort Bodrum escort Altınordu escort Bor escort Avanos escort Adapazarı escort Virenşehir escort Gemerek escort Kangal escort Akçaabat escort Erbaa escort Tavşanlı escort Karşıyaka escort Çankaya escort Manavgat escort Nilüfer escort Arnavutköy escort Gebze escort Beyşehir escort Silifke escort Atakum escort Çorlu escort Çayeli escort Didim escort Suluova escort Edremit escort Ilgaz escort Biga escort Göynük escort İskenderun escort Çukurova escort Kaynaşlı escort Emirdağ escort Gölbaşı escort Söğüt escort Ortaköy escort Dogubayazıt escort Güroymak escort Karahayıt escort Bismil escort Horasan escort Mucur escort Babaeski escort Şehitkamil escort Espiye escort Kağızman escort Yahşihan escort Develi escort Doğanşehir escort Afşin escort Alaşehir escort Malazgirt escort Marmaris escort Fatsa escort Ürgüp escort Akyazı escort Eyyübiye escort Şarkışla escort Araklı escort Niksar escort Simav escort Buca escort Çubuk escort Muratpaşa escort Görükle escort Avcılar escort Darıca escort Çumra escort Anamur escort Çarşamba escort Ergene escort Fındıklı escort Nazilli escort Taşova escort Susurluk escort Çan escort Mudurnu escort Defne escort Kozan escort Sandıklı escort Yahyalı escort Patnos escort Kahta escort Pamukkale escort Ergani escort Oltu escort Nizip escort Görele escort Sarıkamış escort Yeşilyurt escort Dulkadiroğlu escort Kırkağaç escort Varto escort Fethiye escort Kumru escort Erenler escort Akçakale escort Suşehri escort Of escort Turhal escort Torbalı escort Haymana escort Kepez escort Osmangazi escort Bağcılar escort Derince escort Ereğli escort Erdemli escort Bafra escort Kapaklı escort Pazar escort Davutlar escort Altıeylül escort Ayvacık escort Dörtyol escort Sarıçam escort Sur escort Palandöken escort Nurdağı escort Tirebolu escort Zile escort Ünye escort Selim escort Kocasinan escort Onikişubat escort Salihli escort Milas escort Pamukova escort Birecik escort Yıldızeli escort Ortahisar escort Malkara escort Yakutiye escort Zara escort Yomra escort Konak escort Keçiören escort Lara escort Yıldırım escort Beylikdüzü escort Gölcük escort Karatay escort Mezitli escort Canik escort Efeler escort Ayvalık escort Kırıkhan escort Seyhan escort Melikgazi escort Pazarcık escort Soma escort Dalaman escort Sapanca escort Haliliye escort Ödemiş escort Mamak escort Kemer escort Mudanya escort Çekmeköy escort Körfez escort Meram escort Aliağa escort Polatlı escort Belek escort Gemlik escort Esenler escort Fatih escort Selçuklu escort Akdeniz escort Terme escort Söke escort Karesi escort Yüreğir escort Payas escort Talas escort Türkoğlu escort Turgutlu escort Datça escort Gümbet escort Serdivan escort Karaköprü escort Çeşme escort Sincan escort Gaziemir escort Ulus escort Kaş escort Gürsu escort Güngören escort Mut escort Samandağ escort Yunusemre escort Köyceğiz escort Siverek escort Toroslar escort Menteşe escort Kadıköy escort İznik escort Serik escort Menemen escort Aksu escort Kağıthane escort Kartal escort Maltepe escort Kestel escort Yenişehir escort Yatağan escort Tire escort Finike escort Pendik escort Sarıyer escort Şişli escort Sultangazi escort Tuzla escort Urla escort Konyaaltı escort Korkuteli escort Kumluca escort Karacabey escort Ümraniye escort Üsküdar escort Zeytinburnu escort Tekirdağ masaj salonu Adana masaj salonu Mersin masaj salonu Bursa masaj salonu Muğla masaj salonu Balıkesir masaj salonu Kocaeli masaj salonu İstanbul masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu İzmir masaj salonu Denizli masaj salonu Çanakkale masaj salonu Sakarya masaj salonu Manisa masaj salonu Malatya masaj salonu Yalova masaj salonu Sivas masaj salonu Tokat masaj salonu Kayseri masaj salonu Trabzon masaj salonu Aydın masaj salonu Elazığ masaj salonu Afyon masaj salonu Kütahya masaj salonu Ordu masaj salonu Eskişehir masaj salonu Gaziantep masaj salonu istanbul masaj salonu ankara masaj salonu izmir masaj salonu bursa masaj salonu antalya masaj salonu adana masaj salonu konya masaj salonu şanlıurfa masaj salonu gaziantep masaj salonu kocaeli masaj salonu mersin masaj salonu diyarbakır masaj salonu hatay masaj salonu manisa masaj salonu kayseri masaj salonu samsun masaj salonu balıkesir masaj salonu maraş masaj salonu van masaj salonu aydın masaj salonu tekirdağ masaj salonu sakarya masaj salonu denizli masaj salonu muğla masaj salonu bağcılar masaj salonu bahçelievler masaj salonu esenler masaj salonu esenyurt masaj salonu kadıköy masaj salonu kağıthane masaj salonu kartal masaj salonu küçükçekmece masaj salonu maltepe masaj salonu pendik masaj salonu sultangazi masaj salonu ümraniye masaj salonu üsküdar masaj salonu aliağa masaj salonu alsancak masaj salonu bayraklı masaj salonu bornova masaj salonu buca masaj salonu çeşme masaj salonu çiğli masaj salonu gaziemir masaj salonu karşıyaka masaj salonu konak masaj salonu menemen masaj salonu ödemiş masaj salonu torbalı masaj salonu çankaya masaj salonu keçiören masaj salonu mamak masaj salonu polatlı masaj salonu sincan masaj salonu alanya masaj salonu belek masaj salonu kaş masaj salonu kemer masaj salonu korkuteli masaj salonu lara masaj salonu manavgat masaj salonu serik masaj salonu side masaj salonu didim masaj salonu efeler masaj salonu kuşadası masaj salonu nazilli masaj salonu altıeylül masaj salonu bandırma masaj salonu edremit masaj salonu karesi masaj salonu susurluk masaj salonu gemlik masaj salonu gürsu masaj salonu inegöl masaj salonu mudanya masaj salonu nilüfer masaj salonu osmangazi masaj salonu yıldırım masaj salonu biga masaj salonu çan masaj salonu gelibolu masaj salonu adıyaman masaj salonu afyon masaj salonu ağrı masaj salonu aksaray masaj salonu amasya masaj salonu ardahan masaj salonu artvin masaj salonu bartın masaj salonu batman masaj salonu bayburt masaj salonu bilecik masaj salonu bingöl masaj salonu bitlis masaj salonu bolu masaj salonu burdur masaj salonu çanakkale masaj salonu çankırı masaj salonu çorum masaj salonu düzce masaj salonu edirne masaj salonu elazığ masaj salonu erzincan masaj salonu erzurum masaj salonu eskişehir masaj salonu giresun masaj salonu gümüşhane masaj salonu ığdır masaj salonu ısparta masaj salonu karabük masaj salonu karaman masaj salonu kastamonu masaj salonu kilis masaj salonu kırıkkale masaj salonu kırklareli masaj salonu kırşehir masaj salonu uşak masaj salonu kütahya masaj salonu malatya masaj salonu mardin masaj salonu nevşehir masaj salonu niğde masaj salonu ordu masaj salonu trabzon masaj salonu osmaniye masaj salonu rize masaj salonu siirt masaj salonu sinop masaj salonu sivas masaj salonu tokat masaj salonu karahayıt masaj salonu pamukkale masaj salonu nizip masaj salonu şahinbey masaj salonu şehitkamil masaj salonu antakya masaj salonu defne masaj salonu iskenderun masaj salonu darıca masaj salonu gebze masaj salonu gölcük masaj salonu izmit masaj salonu körfez masaj salonu akşehir masaj salonu beyşehir masaj salonu ereğli masaj salonu karatay masaj salonu meram masaj salonu selçuklu masaj salonu akhisar masaj salonu alaşehir masaj salonu soma masaj salonu turgutlu masaj salonu akdeniz masaj salonu anamur masaj salonu erdemli masaj salonu mezitli masaj salonu silifke masaj salonu tarsus masaj salonu toroslar masaj salonu yenişehir masaj salonu bodrum masaj salonu dalaman masaj salonu fethiye masaj salonu köyceğiz masaj salonu marmaris masaj salonu menteşe masaj salonu milas masaj salonu adapazarı masaj salonu serdivan masaj salonu atakum masaj salonu çarşamba masaj salonu ilkadım masaj salonu eyyübiye masaj salonu siverek masaj salonu viranşehir masaj salonu çerkezköy masaj salonu çorlu masaj salonu erbaa masaj salonu