bettilt giriş

DOLAR 16,7725 0.04%
EURO 17,5054 0.1%
ALTIN 976,170,03
BITCOIN 3213480,20%
İstanbul
23°

AÇIK

13:13

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

YENİ OSMANLICILIK ÇERÇEVESİNDE HİLAFET ÇAĞRILARI:<br>ENERJİ, BÖLGE VE TÜRKİYE

YENİ OSMANLICILIK ÇERÇEVESİNDE HİLAFET ÇAĞRILARI:
ENERJİ, BÖLGE VE TÜRKİYE

ABONE OL
Ocak 25, 2022 19:02
YENİ OSMANLICILIK ÇERÇEVESİNDE HİLAFET ÇAĞRILARI:<br>ENERJİ, BÖLGE VE TÜRKİYE
0

BEĞENDİM

ABONE OL

YENİ OSMANLICILIK ÇERÇEVESİNDE HİLAFET ÇAĞRILARI:
ENERJİ, BÖLGE VE TÜRKİYE
Prof. Dr. Tolga Yarman [ 1 ]
Sözcü Kitabevi’nden çıkan, “Yeni Dünya Düzeninde Nasıl bir Türkiye” [ 2 ] kapaklı kitaptaki
yazım, “Bölgedeki Enerji Savaşlarına Odun Taşınırken, Cumhuriyetimiz’in ve İmânımız’ın,
Akıl Genleriyle Oynanıyor, Aklımızı, Karış Karış Geri Alacağız ve Ebediyen Payidar
Kılacağız!”, başlığını taşıyordu.
Bu yazının Türkiye odaklı bel kemiğini, eşanlamlı sayılabilecek, Yeni Osmanlıcılık [ 3 , 4 , 5 ],
BOP (Büyük Ortadoğu Projesi), Ilımlı İslâm ve Arap Baharı Projeleri, oluşturmaktaydı. Daha
da merkeze ise, petrol ve doğal gazı koymamız yerinde olmaktaydı. Nitekim, bölgemiz ya da
eski Osmanlı Toprakları, Dünyamız’ın büyük bir petrol ve doğal gaz deposu olmanın yanı
sıra, petrol ve doğal gazın en önde gelen üretim alanlarından başlıcası olmaktaydı.
Günümüzde işte bu topraklarda; yeniden; Şii İran’a karşı, şekilciliği öne çeken; yozlaştırılmış
sünni olarak, Saddamlaştırılacak; dış güdümlü, “güya halife” bir Türkiye, tasarlanmaktaydı…
Algıladığım ve üst mercilere rapor ettiğim bütün işaretler bu yöndeydi.
Temel Başlıklar
Bu çerçevede şu temel başlıkları hatırlamak yerinde olacaktır: [ 6 , 7 , 8 , 9 ]
[ 1 ] 1963’de Galatasaray Lisesi’ni bitirdi. Üniversite öğrenimini Fransa’da gördü; Institut National des Sciences
Appliquées de Lyon Mühendislik Okulu’ndan, 1967’de mezun oldu. “Doktora çalışmasını” ABD’de yaptı;
Massachusetts Institute of Technology’den, 1972’de Nükleer Bilimler ve Mühendislik alanında “Bilim
Doktoru” ünvanını aldı. İTÜ’de, 1982’de Profesör oldu. CHP kapatıldıktan sonra yerine kurulan Sosyal
Demokrasi Partisi’nin (SODEP) (1983), kurucu üyesi oldu… Binlerce öğrencinin hocası… Pek çok
akademik yapıtı bulunuyor. Yıllarca, birikimleri ile toplumun sorunlarının kesiştiği alt alanlarda, duraksız,
ulusumuzu ve insanlığı savundu.
[ 2 ] https://www.dr.com.tr/Kitap/Yeni-Dunya-Duzeninde-Nasil-Bir-Turkiye/Arastirma-Tarih/Politika-
Arastirma/Turkiye-Politika-/urunno=0001956731001, Editör: Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan.
[ 3 ] Prof. T. Yarman, Dışişleri Bakanlığı’na Mektup (20 Mayıs 2010), Arslan Bulut, Yeniçağ, 27 Temmuz
2010.
[ 4 ] Zikredilen mektubu Mektubu, Aytunç Erkin köşesinde hatırlattı: Sözcü, 16 Şubat 2020.
[ 5 ] T. Yarman, “Haçlı Ordusu Yetmedi, Saddam’la da Olmadı, Ali’nin Torunları’nı Vurmak Üzere, Bölge’de
Yeni Bir Emeviyye Ordusu Kurulmak İsteniyor:  Enerji Zemininde, Bölge’nin ve Türkiye’nin Emperyaller
Tarafından Yeniden Yapılandırılmasında, Güncele Bütünsel Bir Bakış”, Makale, Emeryalizm ve Türkiye,
Kitap, Kaynak Yayınları / Derleyen: Barış Doster: https://www.amazon.com/Emperyalizm-ve-
T%C3%BCrkiye-Bar%C3%BDs-Doster/dp/9753439016.
[ 6 ]: T. Yarman (Oturum Başkanı), M. Durakoğlu, R. Okçabol, E. Erdem, O. Yılmaz, “Peçeli Emperyalizm,
Bölge, Türkiye ve Üniversite: Hakimiyet Kayıtsız Şartsız Milletin mi?”, TÜMÖD, Baro Han, 23 Nisan
2011.
[ 7 ]: T. Yarman, “Enerji Zemininde, Bölge’nin ve Türkiye’nin Emperyaller Tarafından Yeniden
Yapılandırılmasında Stratejik Denklemler”, TÜMÖD’ü ziyareti sırasında, Kemal Kılıçdaroğlu ve
Arkadaşları’na yapılan sunum, 11 Temmuz 2011, ITÜ Sosyal Tesisi, Maçka.
[ 8 ]: T. Yarman, “Dünya Betonarme Yalanlarla Yönetiliyor: Enerjinin Olduğu Yerde Siyaset, Hatta Kirli
Siyaset, Hatta Hatta Kanlı Siyaset Vardır!”, TMMOB 8. Enerji Sempozyumu, Küresel Enerji Politikaları ve
Türkiye, 17 Aralık 2011, Kültür Üniversitesi, İstanbul. (Davetli olarak yapılan bu konuşma Sempozyum
Kitabı’nda yayınlanmıştır.)

1) 12 Eylül 1980 = 12 Eylül 2010
Bu demek olmaktaydı ki, Türkiye’yi, 12 Eylül 1980 müdahalesine taşıyan dış saiklerle, 12
Eylül 2010 referandumuna taşıyan dış saikler, aynıdırlar.
Bilhassa, 12 Eylül 2010 referandumu uzantısında, Türkiye, “Yeni Osmanlıcılığa” attığı
adımı pekiştirmiştir. Bu akımın ülkemizde sempatizanları bulunmakla beraber, proje,
yukarıda işaret ettiğim doğrultuda, dış mihraklı olarak geliştirilmiştir. Yeni Osmanlıcılık;
BOP’u; Arap Baharı’nı, Ilımlı İslam’ı ve ilk denemesi Saddam’ın, 1980’de İran’a
saldırtılmasıyla gerçekleştirilmiş olan, Mezhep Savaşları’nı kapsamaktadır.
Bugün ülkemizde, “dinci” denilen her eylem, “sığ” ve “yanlış anlaşılmaya çok müsait”
olarak, adlandırılmaktadır. “Dinci” yerine, düzgün bir niteleme, hakkaniyetsizliğe ve
adaletsiziliğe karşı baş kaldırı refleksleri köreltilmiş, biata icbar edilmiş, tavırsız, amorf,
kısacası, “şekil mezhepçisi” nitelemesidir; yani özden ziyade, şekle; şekille ayrıştırılmaya,
boyun vermiş kişidir. Yapılmak istenen, en başta belirttiğim çerçevede, Cumhuriyetimiz’in ve
İmânımız’ın akıl genleriyle oynanıp, bunların yozlaştırılmasıdır. Aklı, naklin önünden
çıkartıp, arkaya, hatta giderek çöpe atmayı, hedeflemektedir. Yönetimde akıl olmayacaktır,
kesin biat olacaktır, inançta da akıl olmayacaktır, ne naklediliyorsa o olacaktır, başka da bir
şey olmayacaktır…
2) Birinci Dünya Savaşı (1914 – 1918) = Birinci Dünya Enerji Savaşı
Şunun şurası 2002’den sonra BOP’a paralel olarak, “Yeni Osmanlıcılık” diye bir projenin dış
mihraklı olarak uygulamaya getirilmiş olması, yukarıdaki başlığı vaz etmemizi beraberinde
getirmektedir. Bu bağlamda; Türk’ün gösterdiği efsane kahramanlık saklı olarak; Çanakkale
Savaşları (1915 – 1916), bir boyutuyla olsun; İngiltere, Fransa ve Çarlık Rusyası (Müttefikler)
bir tarafta, Almanya ve Osmanlı İmparatorluğu öbür tarafta; ancak Osmanlı’nın her halde
gıyabında olarak; Almaya’nın, Osmanlı’dan imtiyazla tesis ettiği “Berlin – Bağdat
demiryolunu”, Sirkeci ile Haydarpaşa arasındaki İstanbul bağlantısı, kesilmek suretiyle,
akamete uğratmak ve Almaya’yı, petrol ve doğal gaza erişiminden ala koymak, anlamındadır.
Başka bir deyişle, Avrupa enerji açısından kuraktır. Birinci Dünya Savaşı itibariyle, hem
Almanya hem de Müttefikler, Osmanlı topraklarında bulunan, enerji kaynaklarına ulaşmak
istemektedirler. Bu savaşta Müttefikler galip gelmekte, Almanya mağlup olmaktadır. Ermeni
Çeteleri’nin, tam da Çanakkale Savaşları sırasında, Doğumuz’da silahlandırılmasını, böyle bir
bağlamda, Osmanlı Kuvvetleri’ni Çanakkale savunmasında zayıflatmak üzere, Londra, Paris
ve Moskova, Hariciyeleri’nin ve Genelkurmayları’nın geliştirdiği, olağan bir strateji olarak
görmemek için, kör olmak gerekir.
3) Öylelikle Müttefikler’in, Birinci Dünya Savaşı Çerçevesinde vaz ettikleri, Üç Temel
Strateji, Gerçekleştirilmiştir…
Söz konusu olan ve hiç bir yerde telaffuz edilmeyen temel stratejiler şunlardır:
o Petrol bulunduran Osmanlı topraklarını Payitaht İstanbul’dan çöz.
o Müslüman toplumları Payitaht İstanbul’dan çöz.
o Almanya’yı, Ortadoğu’dan kov.
Fazla olarak, Anadolu’yu parçala, paylaş, yut! Mustafa Kemal Atatürk “Mucizesi”, bu
sonuncu stratejik hedefe, müsaade etmemiştir… Ne var ki, ilk üç stratejik hedef kusursuz
tutturulmuştur. Bugün yani, şu olup bitenden yüz yıl sonraki Yeni Osmanlıcılık Projesi,
1919’daki deyişiyle “yerli” (ama, kimse kusura bakmasın, “milli” diyemeyeceğim), İngiliz
Muhipleri (sevdalanmış yalakaları) marifetiyle, o mucizeden, öç alma projesidir…
[ 9 ]: T. Yarman, “Enerji Zemininde, Bölge’nin ve Türkiye’nin Emperyaller Tarafından Yeniden
Yapılandırılmasında Stratejik Denklemler”, Fen Edebiyat Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Tınaz Tepe,
23 Aralık 2011.

Bunu idrak ediyorsak, “iç cephe” sağlam demektir. Bu çerçevede, dediklerimi iktidar
odaklarının, keza, muhalefet odaklarının idrak edeceklerini umuyorum. Onlara şunu hususu
hatırlatmak isterim:

 • Pentagon (ABD Genelkurmayı), bizim, TBMM’den 2003’te İrak tezkeresinin geçmemiş
  olması yönündeki altın başarımız saklı olarak, ifade ediyorum… İrak’a, güneyden 250
  bin kişilik bir orduyla girdi… İrak halledildi. Burnunuzun dibine kadar ve bu cesamette
  giren bir ordunun arkasında bulunan genelkurmayın, bizim için bir güzellik
  kurgulamaması düşünülemez. Öyle de oldu. Yalnız iktidar için değil, muhalefet için de bir
  güzellik kurgulamaması düşünülemez… Öyle yapmıyorsa, o genelkurmay, iyi bir
  genelkurmay değil demektir!..
  Hemen her işaretten, söz konusu genelkurmayın, görevini kusursuz olarak eda ettiğini
  izliyoruz… İktidarı, şantaj altında bırakmışlardır. [ 10 ] Geriye kalanı, muhalefet yönetimleri
  eliyle, idare etmeyi de, elhak başarmışlardır. [ 11 ]
  Burada, Hâşâ ne “Şeytan”a Yapacak bir şey Kalıyor, Ne de “Şeytan’a Uyana Hesap
  Gününde Sorulacak Sual”…
  2 Ocak 2022’de bir bakan, göreneğe ihanet anlamında sayılacak şu sözleri, ayrıca arka arkaya
  üç kez tekrarlayarak, sarfetti:
 • Yaptıklarımız bize Allah yaptırıyor!..
  Burada, hâşâ ne “Şeytan”a yapacak bir şey kalıyor, ne de “Şeytan’a uyana hesap gününde
  sorulacak sual”… Kötüsü, Allah’a (tövbe) günah ciro ediliyor, oluyor… Görenekte, oysa söz
  konusu fiiller, günahtır. Bu; ne kadar böyleyse; göreneğin bekçisi aklın ve vicdanın
  parçalanarak yok edilmesi suretiyle; bir o kadar, Yeni Osmanlıcılığın “amentüsüdür”…
  Hilafet Çağrıları
  Süreçte kulağımıza daha, önceleri olduğundan daha da sık gelmeye başlamış olan hilafet
  çağrılarını, tek tük ferdî çıkış olarak görmek gaflettir.
  Ayasofya Camiimiz’in, bütünüyle ve tekrar ibadete açılması; olup biten, Yeni
  Osmanlıcılık Projesi’nin dikkatle dokunmuş bir halkasıdır. Ayasofya’nın, bahse konu
  sürecini, yukarıda 2 sayılı dipnotta işaret ettiğim kitaptaki makalemde irdeledim… Pekiyi, biz
  ne yaptık, 24 Temmuz 2020 günü, yani Lozan Anlaşması’nın, yani Türkiyemiz’in tapusunun
  imzalandığı günün, 97’nci yıldönümünde!.. Takkemizi, maskemizi ve seccademizi kapıp
  gittik, hazır olan imama uyduk, namazımızı kıldık… Allah kabul etsin, ancak, imam
  Cumhuriyet’e sövdü, Atatürk’e sövdü, biz dut yemiş bülbül gibi kala kaldık… Ellerimizi
  kulaklarımıza dokundurarak namaza durduk; oturduk kalktık, kem küm, güya dua ettik;
  sonunda bir o yana bir bu yana, selam verdik. Çıktık işin içinden… Yuh olsun valla, bize!..
  Şu basiret özrünün bilincindeysek, “iç cephe”, sağlam demektir.
  Müteakiben, basiret özrümüzden kurtulmak gerekir… Nasıl mı?.. Bu soruyu ise,
  “Türkiye için Ne yapmalı?” [ 12 ] başlıklı kitabımızda yanıtlamıştım… Aşağıya alıyorum…

[10] Deutsche Welle, 30 Ekim 2019.
[11] T. Yarman, Kurultay Konuşması, CHP, 25 Temmuz 2020.
[12] https://www.sozcukitabevi.com/Kitap/turkiye-icin-ne-yapmali Editör: Prof. Ahmet Övgün Ercan

Başaramazsak, söyleyeyim, ağızdan yel alsın… Hilafet’in ilanı, dış destekli, Kuzey Afrika’da,
giderek Afrika’nın Müslüman ülkelerinde, Orta Doğu’da, Arap Yarımadası’nda, fevkalade
örgün bir proje olarak yürütülen, Yani Osmanlıcılığın, Ilımlı İslam’ın, doğal son bir halkası
olarak tecelli edecektir… Etkisi, az olur çok olur bilemem… Ayasofya’nın bütünüyle ve
tekrar ibadete açılmasından sonra ortaya gelen etkiden çok mu olur, az mı olur, onu da
bilemem… Şu ki ülkemizin git gide daha da tutsak bir konuma sürükleneceği korkarım,
ortadadır…
Söz konusu bağlamda, işte, “Türkiye için Ne yapmalı?” başlıklı kitabımızdaki makalemin
sonuç bölümünü aşağıya alıyorum…
Bölgede, petrol ve doğal gaz sömürüsüne, en büyük mâni, Atatürk Cumhuriyeti olduğu için,
Cumhuriyetimiz yozlaştırılmak üzere, elden gelen her türlü şer eylem gündeme getirilmiştir.
Rejim (2017’de) bunun için değişmiştir. Bölgede mezhep savaşları bunun için
körüklenmiştir… Böylesi bir operasyona ne yazık ki, muhalefet, ayrıca alet edilmiştir.
Dış dayatmalı ve iktidarı olduğu kadar muhalefeti de kapsayan, kurguyu bozmanın yegâne
yolu; her cenahtan ilericileri toplayacak tabandaki seçmenle, Cumhurbaşkanı adayımızı
belirleyebilmek üzere, belli bir “önseçim” gerçekleştirmektir… Bu yönde kamuoyu
oluşturulmalıdır… Adaylar belli bir yöntemle örneğin beşe indirgenir, sonra yarıştırılırlar .
Bir rüzgar estirelim… Fikrî zenginlik çağlasın… Coşku olsun, heyecan dorukta olsun…
Umutlar kocaman kocaman tomurcuklansın… Cumhuriyet’in ikinci yüzyılını nasıl tasavvur
ediyoruz, anlatalım, görüşlerimizi, önerilerimizi yarıştıralım, onları yan yana koyalım… Dev
bir yürek olalım, dev bir erek…  Bütün Türkiye ile, bölge ile, dünya ile kucaklaşalım… Barışı
kurumsallaştıralım… Seçeceğimiz aday, cumhurbaşkanımız olacaktır… O’nun etrafında
kilitlenince Türkiye, enginlere sığmayacak, taşacaktır… Güneş ufuktan şimdi doğar… Gümüş
dere durmaz akar… Yürüyelim arkadaşlar!..

Yazi, Prof. Ahmet Övgün Ercan’in Ediorlugu’nde Pankuş’tan çıkmak üzere olan kitapta yer verilmek üzere kaleme alınmıştır…

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP
Alanya escort Manavgat escort Fethiye escort Kemer escort Didim escort Çanakkale escort Aydın escort Muğla escort Tekirdağ escort Manisa escort Balıkesir escort Trabzon escort Elazığ escort Ordu escort Kütahya escort Isparta escort Rize escort Kahramanmaraş escort Yalova escort Giresun escort Yozgat escort Tokat escort Şanlıurfa escort Sivas escort Batman escort Erzurum escort Sinop escort Kırşehir escort Karaman escort Kırıkkale escort Bolu escort Amasya escort Niğde escort Uşak escort Edirne escort Çorum escort Osmaniye escort Zonguldak escort Van escort Erzincan escort Söke escort Bodrum escort Çerkezköy escort Akhisar escort Bandırma escort Ayvacık escort Akçaabat escort Karakoçan escort Altınordu escort Tavşanlı escort Eğirdir escort Ardeşen escort Afşin escort Altınova escort Bulancak escort Sorgun escort Erbaa escort Viranşehir escort Zara escort Kozluk escort Aziziye escort Ayancık escort Kaman escort Ermenek escort Keskin escort Gerede escort Göynücek escort Bor escort Banaz escort Havsa escort Osmancık escort Bahçe escort Alaplı escort Başkale escort Kemah escort Nazilli escort Fethiye escort Çorlu escort Alaşehir escort Altıeylül escort Biga escort Araklı escort Kovancılar escort Fatsa escort Simav escort Yalvaç escort Çayeli escort Dulkadiroğlu escort Çiftlikköy escort Espiye escort Sarıkaya escort Niksar escort Suruç escort Yıldızeli escort Sason escort Horasan escort Boyabat escort Mucur escort Sarıveliler escort Yahşihan escort Göynük escort Gümüşhacıköy escort Çamardı escort Eşme escort İpsala escort Sungurlu escort Hasanbeyli escort Çaycuma escort İpekyolu escort Refahiye escort Kuşadası escort Marmaris escort Süleymanpaşa escort Turgutlu escort Susurluk escort Gelibolu escort Of escort Ünye escort Domaniç escort Fındıklı escort Elbistan escort Çınarcık escort Tirebolu escort Akdağmadeni escort Turhal escort Eyyübiye escort Suşehri escort Yakutiye escort Gerze escort Mengen escort Merzifon escort Ulukışla escort Sivaslı escort Keşan escort Kadirli escort Ereğli escort Özalp escort Tercan escort Efeler escort Didim escort Çine escort Dalaman escort Menteşe escort Milas escort Ortaca escort Seydikemer escort Ergene escort Kapaklı escort Malkara escort Salihli escort Şehzadeler escort Soma escort Yunusemre escort Ayvalık escort Bigadiç escort Burhaniye escort Gönen escort Karesi escort Çan escort Yenice escort Ortahisar escort Yomra escort Perşembe escort Pazar escort Onikişubat escort Pazarcık escort Türkoğlu escort Eynesil escort Görele escort Piraziz escort Yağlıdere escort Çayıralan escort Boğazlıyan escort Zile escort Siverek escort Karaköprü escort Haliliye escort Akçakale escort Şarkışla escort Gemerek escort Oltu escort Palandöken escort Mudurnu escort Suluova escort Taşova escort Toprakkale escort Kilimli escort Tuşba escort Üzümlü escort http://www.kadinescort.net Gaziantep escort Denizli escort Adana escort Hatay escort Aydın escort İzmir escort Ankara escort Antalya escort Bursa escort İstanbul escort Kocaeli escort Konya escort Muğla escort Malatya escort Kayseri escort Mersin escort Samsun escort Sinop escort Tekirdağ escort Eskişehir escort Yalova escort Rize escort Amasya escort Balıkesir escort Çanakkale escort Bolu escort Erzincan escort Şırnak escort Van escort Yozgat escort Zonguldak escort Afyon escort Adıyaman escort Bilecik escort Aksaray escort Ağri escort Bitlis escort Siirt escort Çorum escort Burdur escort Diyarbakir escort Edirne escort Düzce escort Erzurum escort Kırklareli escort Giresun escort Kilis escort Kars escort Karabük escort Kırıkkale escort Mardin escort Kırşehir escort Maraş escort Manisa escort Muş escort Kastamonu escort Ordu escort Nevşehir escort Sakarya escort Osmaniye escort Şanliurfa escort Sivas escort Trabzon escort Tokat escort Ardahan escort Bartın escort Karaman escort Batman escort Bayburt escort Bingöl escort Elaziğ escort Gümüşhane escort Hakkari escort Isparta escort Uşak escort Igdır escort Keşan escort Safranbolu escort Boyabat escort Kızıltepe escort Üzümlü escort Bucak escort Kadirli escort Bornova escort Batıkent escort Alanya escort İnegöl escort Orhangazi escort İzmit escort Akşehir escort Tarsus escort İlkadım escort Çerkezköy escort Ardeşen escort Kuşadası escort Merzifon escort Bandırma escort Çerkeş escort Gelibolu escort Gerede escort Antakya escort Ceyhan escort Dinar escort Besni escort Bozüyük escort Eskil escort Diyadin escort Ahlat escort Çivril escort Bağlar escort Akçakoca escort Aziziye escort Lüleburgaz escort Şahinbey escort Bulancak escort Digor escort Keskin escort Bünyan escort Kaman escort Battalgazi escort Elbistan escort Akhisar escort Bulanık escort Bodrum escort Altınordu escort Bor escort Avanos escort Adapazarı escort Virenşehir escort Gemerek escort Kangal escort Akçaabat escort Erbaa escort Tavşanlı escort Karşıyaka escort Çankaya escort Manavgat escort Nilüfer escort Arnavutköy escort Gebze escort Beyşehir escort Silifke escort Atakum escort Çorlu escort Çayeli escort Didim escort Suluova escort Edremit escort Ilgaz escort Biga escort Göynük escort İskenderun escort Çukurova escort Kaynaşlı escort Emirdağ escort Gölbaşı escort Söğüt escort Ortaköy escort Dogubayazıt escort Güroymak escort Karahayıt escort Bismil escort Horasan escort Mucur escort Babaeski escort Şehitkamil escort Espiye escort Kağızman escort Yahşihan escort Develi escort Doğanşehir escort Afşin escort Alaşehir escort Malazgirt escort Marmaris escort Fatsa escort Ürgüp escort Akyazı escort Eyyübiye escort Şarkışla escort Araklı escort Niksar escort Simav escort Buca escort Çubuk escort Muratpaşa escort Görükle escort Avcılar escort Darıca escort Çumra escort Anamur escort Çarşamba escort Ergene escort Fındıklı escort Nazilli escort Taşova escort Susurluk escort Çan escort Mudurnu escort Defne escort Kozan escort Sandıklı escort Yahyalı escort Patnos escort Kahta escort Pamukkale escort Ergani escort Oltu escort Nizip escort Görele escort Sarıkamış escort Yeşilyurt escort Dulkadiroğlu escort Kırkağaç escort Varto escort Fethiye escort Kumru escort Erenler escort Akçakale escort Suşehri escort Of escort Turhal escort Torbalı escort Haymana escort Kepez escort Osmangazi escort Bağcılar escort Derince escort Ereğli escort Erdemli escort Bafra escort Kapaklı escort Pazar escort Davutlar escort Altıeylül escort Ayvacık escort Dörtyol escort Sarıçam escort Sur escort Palandöken escort Nurdağı escort Tirebolu escort Zile escort Ünye escort Selim escort Kocasinan escort Onikişubat escort Salihli escort Milas escort Pamukova escort Birecik escort Yıldızeli escort Ortahisar escort Malkara escort Yakutiye escort Zara escort Yomra escort Konak escort Keçiören escort Lara escort Yıldırım escort Beylikdüzü escort Gölcük escort Karatay escort Mezitli escort Canik escort Efeler escort Ayvalık escort Kırıkhan escort Seyhan escort Melikgazi escort Pazarcık escort Soma escort Dalaman escort Sapanca escort Haliliye escort Ödemiş escort Mamak escort Kemer escort Mudanya escort Çekmeköy escort Körfez escort Meram escort Aliağa escort Polatlı escort Belek escort Gemlik escort Esenler escort Fatih escort Selçuklu escort Akdeniz escort Terme escort Söke escort Karesi escort Yüreğir escort Payas escort Talas escort Türkoğlu escort Turgutlu escort Datça escort Gümbet escort Serdivan escort Karaköprü escort Çeşme escort Sincan escort Gaziemir escort Ulus escort Kaş escort Gürsu escort Güngören escort Mut escort Samandağ escort Yunusemre escort Köyceğiz escort Siverek escort Toroslar escort Menteşe escort Kadıköy escort İznik escort Serik escort Menemen escort Aksu escort Kağıthane escort Kartal escort Maltepe escort Kestel escort Yenişehir escort Yatağan escort Tire escort Finike escort Pendik escort Sarıyer escort Şişli escort Sultangazi escort Tuzla escort Urla escort Konyaaltı escort Korkuteli escort Kumluca escort Karacabey escort Ümraniye escort Üsküdar escort Zeytinburnu escort Tekirdağ masaj salonu Adana masaj salonu Mersin masaj salonu Bursa masaj salonu Muğla masaj salonu Balıkesir masaj salonu Kocaeli masaj salonu İstanbul masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu İzmir masaj salonu Denizli masaj salonu Çanakkale masaj salonu Sakarya masaj salonu Manisa masaj salonu Malatya masaj salonu Yalova masaj salonu Sivas masaj salonu Tokat masaj salonu Kayseri masaj salonu Trabzon masaj salonu Aydın masaj salonu Elazığ masaj salonu Afyon masaj salonu Kütahya masaj salonu Ordu masaj salonu Eskişehir masaj salonu Gaziantep masaj salonu istanbul masaj salonu ankara masaj salonu izmir masaj salonu bursa masaj salonu antalya masaj salonu adana masaj salonu konya masaj salonu şanlıurfa masaj salonu gaziantep masaj salonu kocaeli masaj salonu mersin masaj salonu diyarbakır masaj salonu hatay masaj salonu manisa masaj salonu kayseri masaj salonu samsun masaj salonu balıkesir masaj salonu maraş masaj salonu van masaj salonu aydın masaj salonu tekirdağ masaj salonu sakarya masaj salonu denizli masaj salonu muğla masaj salonu bağcılar masaj salonu bahçelievler masaj salonu esenler masaj salonu esenyurt masaj salonu kadıköy masaj salonu kağıthane masaj salonu kartal masaj salonu küçükçekmece masaj salonu maltepe masaj salonu pendik masaj salonu sultangazi masaj salonu ümraniye masaj salonu üsküdar masaj salonu aliağa masaj salonu alsancak masaj salonu bayraklı masaj salonu bornova masaj salonu buca masaj salonu çeşme masaj salonu çiğli masaj salonu gaziemir masaj salonu karşıyaka masaj salonu konak masaj salonu menemen masaj salonu ödemiş masaj salonu torbalı masaj salonu çankaya masaj salonu keçiören masaj salonu mamak masaj salonu polatlı masaj salonu sincan masaj salonu alanya masaj salonu belek masaj salonu kaş masaj salonu kemer masaj salonu korkuteli masaj salonu lara masaj salonu manavgat masaj salonu serik masaj salonu side masaj salonu didim masaj salonu efeler masaj salonu kuşadası masaj salonu nazilli masaj salonu altıeylül masaj salonu bandırma masaj salonu edremit masaj salonu karesi masaj salonu susurluk masaj salonu gemlik masaj salonu gürsu masaj salonu inegöl masaj salonu mudanya masaj salonu nilüfer masaj salonu osmangazi masaj salonu yıldırım masaj salonu biga masaj salonu çan masaj salonu gelibolu masaj salonu adıyaman masaj salonu afyon masaj salonu ağrı masaj salonu aksaray masaj salonu amasya masaj salonu ardahan masaj salonu artvin masaj salonu bartın masaj salonu batman masaj salonu bayburt masaj salonu bilecik masaj salonu bingöl masaj salonu bitlis masaj salonu bolu masaj salonu burdur masaj salonu çanakkale masaj salonu çankırı masaj salonu çorum masaj salonu düzce masaj salonu edirne masaj salonu elazığ masaj salonu erzincan masaj salonu erzurum masaj salonu eskişehir masaj salonu giresun masaj salonu gümüşhane masaj salonu ığdır masaj salonu ısparta masaj salonu karabük masaj salonu karaman masaj salonu kastamonu masaj salonu kilis masaj salonu kırıkkale masaj salonu kırklareli masaj salonu kırşehir masaj salonu uşak masaj salonu kütahya masaj salonu malatya masaj salonu mardin masaj salonu nevşehir masaj salonu niğde masaj salonu ordu masaj salonu trabzon masaj salonu osmaniye masaj salonu rize masaj salonu siirt masaj salonu sinop masaj salonu sivas masaj salonu tokat masaj salonu karahayıt masaj salonu pamukkale masaj salonu nizip masaj salonu şahinbey masaj salonu şehitkamil masaj salonu antakya masaj salonu defne masaj salonu iskenderun masaj salonu darıca masaj salonu gebze masaj salonu gölcük masaj salonu izmit masaj salonu körfez masaj salonu akşehir masaj salonu beyşehir masaj salonu ereğli masaj salonu karatay masaj salonu meram masaj salonu selçuklu masaj salonu akhisar masaj salonu alaşehir masaj salonu soma masaj salonu turgutlu masaj salonu akdeniz masaj salonu anamur masaj salonu erdemli masaj salonu mezitli masaj salonu silifke masaj salonu tarsus masaj salonu toroslar masaj salonu yenişehir masaj salonu bodrum masaj salonu dalaman masaj salonu fethiye masaj salonu köyceğiz masaj salonu marmaris masaj salonu menteşe masaj salonu milas masaj salonu adapazarı masaj salonu serdivan masaj salonu atakum masaj salonu çarşamba masaj salonu ilkadım masaj salonu eyyübiye masaj salonu siverek masaj salonu viranşehir masaj salonu çerkezköy masaj salonu çorlu masaj salonu erbaa masaj salonu